NL | EN

Stoel

Privacyverklaring

Wat staat er in de AVG?

Deze nieuwe wet brengt strengere regels rond de privacy van persoonsgegevens met zich mee. Samengevat staat er in de AVG dat persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden voor een specifiek doel en niet langer bewaard mogen worden dan nodig. Ook moeten persoonsgegevens worden beveiligd. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen en de betrokkene over wie de gegevens gaan krijgen meer rechten. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van bedrijven of organisaties; zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Van welke van uw persoonsgegevens maken wij gebruik en waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op meerdere rechtsgronden. We hebben met u een of meerdere overeenkomsten. Om deze overeenkomsten uit te kunnen voeren, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Een andere rechtsgrond is de noodzaak om aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingadministratie, te voldoen. We verzamelen daarvoor NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadres, bankrekeningnummer, en BSN en geboortedatum voor het geval u niet als btw-plichtig bent geregistreerd. Ook in het kader van relatiebeheer (we sturen u communicaties, zoals uitnodigingen en kerstkaarten). Hiervoor gebruiken we uw NAW-gegevens en e-mailadres.

Hoe beveiligt Rubinstein de persoonsgegevens?

Rubinstein neemt steeds de passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. We beveiligen de persoonsgegevens die wij gebruiken goed. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen onze beveiliging daarop aan.

Binnenkort kunt u ons privacybeleid op onze website vinden. U vindt in het beleid de soorten informatie die verzameld en gecreëerd worden, hoe en waarom we die informatie gebruiken, met wie we dit delen en uw wettelijke rechten. Wij verzoeken u deze informatie te lezen, waarin wordt beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze brief, dan horen we dat graag. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende via laura@rubinstein.nl.