NL | EN

Samensteller

Stoel

Bert Paasman

Bert Paasman was sinds 1962 docent Nederlandse Historische en Moderne Literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, met specialisaties: Verlichting, Koloniale en Postkoloniale en Migrantenliteratuur, en Nederlands als Bronnentaal. Hij promoveerde op het Nederlandse literaire discours over slavenhandel en slavernij (1625-1825). Hij is redacteur van o.a. Oso, tijdschrift voor Surinamistiek en Indische Letteren. Hij was ook een van de samenstellers van het eerder verschenen Album van de Indische poëzie.