NL | EN
Uitgeverij  Kinderen

Sipke gaat zeilen / Sipke sil sile

‘Wy hingje skean,’ seit Hotske bleek.
Mar Sipke docht hiel stoer.
‘Hup, wy lavearje nei de ton,
ik bliuw wol by it roer.’

Opa Spitsmuis gaat vroeg de deur uit, om die dag te gaan zeilen. Maar zijn kleinzoon Sipke mag niet mee. Daarom bouwt Sipke samen met zijn vriendinnetje de haas zelf een boot van riet, hout en een laken van de waslijn. Maar zeilen valt nog niet mee. De harde wind blaast hen eerst het riet in en ze moeten hozen omdat ze water maken. Dan waait de wind opeens heel hard, en worden ze zo snel vooruit geblazen, dat ze de boot niet meer onder controle hebben. Ze komen per ongeluk in een race van skûtsjes terecht! Als dat maar goed gaat…

Een zomers Nederlands / Fries Gouden Boekje in samenwerking met Afuk.