NL | EN

Actueel

Peter Vos - Scheppingsverhaal Centraal Museum Utrecht

Peter Vos – Scheppingsverhaal Centraal Museum Utrecht

In 2019, bijna zestig jaar na dato, wordt het Scheppingsverhaal van Peter Vos opnieuw uitgegeven, voor het eerst in een fraaie facsimile-uitgave. In een begeleidend essay reconstrueert kunsthistoricus Jan Piet Filedt Kok de ontstaans- en publicatiegeschiedenis van het Scheppingsverhaal.

Peter Vos (1935-2010) maakte tientallen boeken in één exemplaar, bestemd voor geliefden, familieleden en vrienden. Eén van de vroegste daarvan is het Scheppingsverhaal, dat hij op 5 december 1959 cadeau doet aan Mieke Heybroek, op wie hij dan verliefd is. Het boek, oorspronkelijk slechts voor haar ogen bestemd, vond zijn weg naar publicatie in 1966 en werd direct een bestseller.

Het Centraal Museum heeft het origineel van het Scheppingsverhaal kort geleden verworven, en toont het met ander werk van Peter Vos, tot half juni 2019. Om de verwerving en de publicatie van dit prachtige boek te vieren zal op zondag middag 3 februari een feestelijke bijeenkomst worden gehouden in de Tuinzaal van het Centraal Museum.

  • De middag wordt geopend door Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum.
  • Saskia de Bodt leidt het boek in:  ‘Peter Vos, schepper en verbeelder.’ en interviewt Jan Piet Filedt Kok.
  • Herman Pleij spreekt het openingswoord: ‘Scheppen, riep hij, gaat van Au’ (Leo Vroman); over paradijzen als opgave’
  • Het eerste exemplaar van de nieuwe uitgave wordt overhandigd aan J.A. Röell van Stichting Peter Vos-vrienden.
  • Gelegenheid om te borrelen en de presentatie, Peter Vos: Het Scheppingsverhaal en ander werk, te zien in de vaste opstelling op de eerste verdieping van het Centraal Museum.