NL | EN
Uitgeverij  Volwassenen
Ik bin d’r eih’luk foo…

Ik bin d’r eih’luk foo…

  • Illustrator

  • Voorlezer

  • Prijs

    11.99

  • ISBN

    9789079390038

Bestel dit boek

De vertellingen, gedichten en liedjes op deze cd zijn over de jaren heen ontstaan en op een paar nummer na zijn zij dialectrepertoire dat ik sinds 1985 ontwikkelde voor mijn kleinkunstprogramma’s. In West Zeeuws-Vlaanderen wordt (met allerlei plaatselijke varianten en verschillen) van oudsher “Cadzands” gesproken, een variant van het West-Vlaams. Ik had twintig jaar geleden nooit kunnen denken dat dit dialectmateriaal zo geliefd zou worden, niet alleen bij de bewoners van het “Land van Cadzand”, maar ook bij “Hollanders
 en zelfs anderstaligen. Immers, dialect spreken is, als het je moerstaal is, zo gewoon, zo vanzelfsprekend, dat het bijna geen pretenties mag hebben en niet geschikt lijkt om in theaterprogramma’s universele gedachten en gevoelens over te dragen. In mijn podiumwerk heb ik ervaren dat dit zeker wel het geval kan zijn. Begrippen als eenvoud, verstilling en schijnbare ongecompliceerdheid spreken uit een paar van de verhalen. Zij roepen volgens mij niet alleen beelden uit het verleden op, maar zijn onbewust ook een bron van verlangen naar een andere manier van leven in onze tijd. Voor mij betekent dialect spreken en zingen in mijn werk het tot leven brengen van het brede palet van sferen, geuren, gevoelens en ontmoetingen die de componenten waren van mijn kindertijd en jeugd. Vele dialectsprekers hebben die periode van mijn leven mede vorm gegeven. Ik mocht hen behalve thuis ook ontmoeten in Zeeuws-Vlaamse dorpen, langs dijken, op boerderijen, in dijkwoningen, op het land, langs sloten, grintwegen en kreken, alleen of in welk groepsverband dan ook. Zij blijven een onuitputtelijke bron voor schilderachtige verhalen. – Adrie P.J. Oosterling